Zarządzanie Środowiskiem

Informacje o certyfikacji ISO 14001

Zarządzanie Środowiskiem

Certifikacja Systemów Zarządzania Środowiskiem

Ponieważ terminy takie jak „Diesel-Skandal“ z silnikami wysokoprężnymi i demonstracje „Fridays for future ” były na ustach wszystkich, wreszcie dla wielu firm stało się jasne, że rosnąca świadomość ekologiczna populacji i dalszy rozwój prawodawstwa prowadzą do „zielonego” wizerunku i zgodność z wymaganiami prawnymi mogą stać się niezbędne dla firmy istnienia bądź nawet przetrwania przedsiębiorstwa. Firmy odgrywają ważną rolę w osiąganiu celów klimatycznych i dlatego są częścią zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Ten sposób myślenia dotarł także do handlu międzynarodowego. Dlatego ważne jest nie tylko dla klienta na końcu łańcucha dostaw, aby wpływ na środowisko był zmniejszony, ale także dla producentów surowców. W przypadku zamówienia lub sprzedaży produktów i usług może być bardzo ważne, czy możesz pokazać klientowi certyfikat zarządzania środowiskowego. Społeczeństwo i biznes coraz bardziej koncentrują się na całym cyklu życia produktu lub usługi. Norma zarządzania środowiskowego ISO 14001 została opublikowana w 1996 r. Przez międzynarodową organizację normalizacyjną, a w jej nowej rewizji w 2015 r. coraz częściej zajmuje się analizą cyklu życia. Dlatego ważne jest, aby firmy badały zamówienia, produkcję, dystrybucję i utylizację pod kątem aspektów środowiskowych. Obszary, w których mogą wystąpić zanieczyszczenia, obejmują ścieki, odpady, gazy spalinowe, substancje niebezpieczne, promieniowanie, użytkowanie gruntów, hałas i zanieczyszczenie światłem. Większość obszarów działań służących skutecznemu wdrażaniu ochrony środowiska wynika również z tych dziedzin. Narzędzia standardu, które obejmują planowanie, wdrażanie, analizę i ulepszenia, pomagają zidentyfikować wpływ twojego produktu na środowisko. Oto certyfikowany system zarządzania środowiskowego, ponieważ regularne audyty na miejscu sprawdzają, czy mierzysz i poprawiasz swoje wyniki środowiskowe. Dzięki powiązanym kluczowym liczbom możesz udowodnić ten proces i odkryć potencjał poprawy. Analiza pokazuje również, gdzie można znaleźć mocne i słabe strony firmy. Skutkuje to działaniami, które pomagają firmie zminimalizować ryzyko i wykorzystać szanse. Środki ochrony środowiska często wiążą się z wysokimi kosztami inwestycji, co jednak zniechęca wiele organizacji do ich wdrażania. Wysiłek i motywacja do oszczędzania zasobów są w większości przypadków opłacalne i przyniosą więcej efektów w perspektywie wielu lat, oszczędzając koszty. Firma nie tylko posiada „zieloną” kamizelkę, ale także wspiera własną rentowność. Wydajne wykorzystanie wody, materiałów i energii lub ograniczenie odpadów i CO2 odgrywają ważną rolę w ISO 14001, podobnie jak zgodność z przepisami. Kosztem przestępstwa przeciwko środowisku mogą być wysokie grzywny lub, w najgorszym przypadku, przestępstwo. Właśnie dlatego certyfikowany system zarządzania środowiskowego wspiera Cię na drodze do bezpieczeństwa prawnego. Niektóre przepisy nie tylko wprowadzają reguły, ale także możliwości oszczędzania podatków, takie jak rekompensata szczytowa. Warto więc rzucić okiem na książki prawnicze. Oprócz zgodności z prawem innym ważnym rozdziałem normy jest zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Ma regulować postępowanie w nagłych wypadkach, aby w tym przypadku wszyscy zaangażowani w Twoją firmę wiedzieli, jak działać szybko i skutecznie, aby uniknąć gorszych konsekwencji i wymiarów. Szkolenie jest ważnym narzędziem i stanowi podstawę do konsekwentnego działania.

Dzięki X.CERT® masz po swojej stronie kompetentnego certyfikatora systemów zarządzania środowiskiem. X.CERT® specjalizuje się w małych i średnich przedsiębiorstwach i oferuje, jako certyfikat, skuteczną ocenę zgodności z wymogami oraz dalszy rozwój systemów zarządzania. Dzięki naszym wysokiej jakości certyfikatom nie tylko budujesz zaufanie na rynku i poprawiasz swój wizerunek, ale także upewniasz się, że jesteś na dobrej drodze. X.CERT® charakteryzuje się różnorodnością zespołu audytowego. Tutaj wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów spotyka się z zastosowanime najnowszej wiedzy naukowej, popartej doświadczeniem regionalnego uniwersytetu i praktycznym doświadczeniem zawodowym z perspektywy kadry zarządzającej. Interakcja tych różnych perspektyw X.CERT® stanowi unikalną kompetencję, która poprzez intensywne badania pomaga w odkrywaniu i promowaniu potencjału doskonalenia w Twojej firmie. Filozofią X.CERT® jest tworzenie wartości dodanej dla firmy poprzez jej ocenę i promowanie jej rozwoju.

Ze względu na szybkie tempo zarówno w społeczeństwie, jak i na poziomie legislacyjnym, często trudno jest być na bieżąco z systemami zarządzania. Regularnie informujemy o zmianach norm, trendach i innowacjach, aby zawsze być na bieżąco. W naszych wiadomościach i wpisach na blogu znajdziesz nie tylko ekscytujące artykuły o naszych działaniach, ale także informacje o interesujących projektach naszych partnerów. Ponadto X.CERT® będzie również oferować szkolenia online, aby koszty szkolenia i dalszej edukacji były jak najniższe.