Bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacje o certyfikacji ISO 45001

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy

Jako pracodawca w Niemczech musisz aktywnie dążyć do bezpieczeństwa pracy w swojej firmie. Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy jest jedną z najważniejszych podstaw tworzenia prawnie bezpiecznych ram dla każdej organizacji. Niemieckie ubezpieczenie od wypadków społecznych publikuje coroczne statystyki dotyczące wypadków przy pracy podlegających zgłoszeniu. W 2018 r. Doszło do 877,198 wypadków przy pracy, 420 wypadków śmiertelnych w pracy i 78 384 chorób zawodowych. Wypadki przy pracy powodują wysokie koszty dla firmy. Następujące przykładowe koszty mogą wynikać z utraty personelu:

  • koszty bezpośrednie (koszty personelu podczas niezdolności do pracy),
  • utrata produkcji, dodatkowe koszty osobowe z powodu nadgodzin lub personelu zastępczego,
  • koszty administracyjne (reorganizacja kosztów pracy i rekrutacji),
  • Uszkodzenie mienia
  • Kary za niedotrzymanie terminów oraz
  • Dopłata lub zwiększenie składki w stowarzyszeniu zawodowym.

Jednak nie tylko wypadki przy pracy powodują awarie pracowników, ale także niezdolność do pracy z powodu czynności wykonywanych w pracy. BAuA (Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) określa coroczny ranking chorób zawodowych, które występują. Choroby występują najczęściej w układzie mięśniowo-szkieletowym, a następnie choroby układu oddechowego i stres psychiczny. Według BAuA usługi publiczne i prywatne oraz przemysł wytwórczy są najbardziej narażeni na niezdolność do pracy.

Dobrze funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą ISO 45001 jest zatem nie tylko gwarancją prawną, ale także zwraca się firmie, skracając przestoje w produkcji. Celem jest ochrona pracowników przed zagrożeniami i uszczerbkiem na zdrowiu. Oznacza to tworzenie dobrych warunków pracy i analizowanie zagrożeń. Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka wykonanej pracy. Pomaga to w identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocenie ich potencjalnych zagrożeń. Ponadto należy określić zagrożenia związane ze stresem psychicznym. Dzięki zdobytej wiedzy można podjąć ukierunkowane środki wspierające skuteczne zapobieganie wypadkom. Organizacja musi podjąć środki ostrożności w przypadku szczególnie wrażliwych i niebezpiecznych sytuacji i miejsc pracy, aby zmniejszyć lub w najlepszym razie wyeliminować ryzyko wypadku przy pracy. Ponadto pracodawca ma obowiązek corocznego instruowania pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby byli informowani o możliwych zagrożeniach i o tym, jak sobie z nimi właściwie radzić. Ważne jest, aby szkolenia dostarczały pracownikom informacji o tym, gdzie mogą wystąpić szczególnie niebezpieczne sytuacje i jakie środki muszą podjąć, aby chronić własne zdrowie, np. przez noszenie osobistego wyposażenia ochronnego. Ustawa o BHP zawiera szereg przepisów, które mają pomóc pracodawcom we wdrażaniu środków. Przykładami tego są przepisy w zakresie miejsca pracy i projektowania miejsca pracy, ochrony przed hałasem, medycznych środków ostrożności w pracy, obchodzenia się z ładunkami oraz postępowania z substancjami niebezpiecznymi lub biologicznymi, a także w dziedzinie technicznej Ustawa o bezpieczeństwie produktu. W 2019 r. Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy została zrewidowana i uzupełniona, na przykład, o ocenę ryzyka dla przyszłych matek w miejscu pracy oraz nowe wartości w miejscu pracy dla cząstek pyłu. Dlatego ważne jest, aby przepisy były regularnie sprawdzane i aktualizowane. Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą ISO 45001 pomaga kontrolować prawa i integrować procesy BHP ze strukturami firmy. Dzięki „strukturze wysokiego poziomu” można go łatwo zintegrować z innymi systemami zarządzania, takimi jak jakość i ochrona środowiska.

Dzięki X.CERT® masz po swojej stronie kompetentnego certyfikatora systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. X.CERT®specjalizuje się w małych i średnich przedsiębiorstwach i oferuje, jako certyfikat, skuteczną ocenę zgodności z wymogami oraz dalszy rozwój systemów zarządzania. Dzięki naszym wysokiej jakości certyfikatom nie tylko budujesz zaufanie na rynku i poprawiasz swój wizerunek, ale także upewniasz się, że jesteś na dobrej drodze. X.CERT® charakteryzuje się różnorodnością zespołu audytowego. Tutaj wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów spotyka się z zastosowanime najnowszej wiedzy naukowej, popartej doświadczeniem regionalnego uniwersytetu i praktycznym doświadczeniem zawodowym z perspektywy kadry zarządzającej. Interakcja tych różnych perspektyw X.CERT®stanowi unikalną kompetencję, która poprzez intensywne badania pomaga w odkrywaniu i promowaniu potencjału doskonalenia w Twojej firmie. Filozofią X.CERT® jest tworzenie wartości dodanej dla firmy poprzez jej ocenę i promowanie jej rozwoju.

Ze względu na szybkie tempo zarówno w społeczeństwie, jak i na poziomie legislacyjnym, często trudno jest być na bieżąco z systemami zarządzania. Regularnie informujemy o zmianach norm, trendach i innowacjach, aby zawsze być na bieżąco. W naszych wiadomościach i wpisach na blogu znajdziesz nie tylko ekscytujące artykuły o naszych działaniach, ale także informacje o interesujących projektach naszych partnerów. Ponadto X.CERT® będzie również oferować szkolenia online, aby koszty szkolenia i dalszej edukacji były jak najniższe.